• Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
  • ZADZWOŃ: 667 264 449

Nina Bober

Nina Bober

Magister Psychologii. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA. Specjalista Psychoterapii Uzależnień Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii. Kurs dla mediatorów Szkolenie dotyczą przeciwdziałania przemocy w rodzinie WOTUW. Szkoła hipnoterapii integracyjnej – hipnoterapeuta.