• Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
  • ZADZWOŃ: 667 264 449

Grażyna Kucharczyk-Kłosowicz

Grażyna Kucharczyk-Kłosowicz

Magister Pedagogiki. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie) PARPA. Podkarpackie Szkolenia dla Terapeutów Uzależnień z zakresu Dialogu Motywującego.