• Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
  • ZADZWOŃ: 667 264 449

Ewelina Galik

Ewelina Galik

Magister Psychologii – specjalność Psychologia kliniczna. Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Szkoła Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień BROK) PARPA. Kurs trenerski I i II stopnia Eureka Zespół Szkół w Rzeszowie