• Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
  • ZADZWOŃ: 667 264 449

Bruno Baran

Bruno Baran

Magister Pedagogiki. Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (Natanaelum Lublin) Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii) Certyfikowany Instruktor Terapii Uzależnień (Szkoła Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze) PARPA.