• Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień
  • ZADZWOŃ: 667 264 449

Agata Kopczak

Agata Kopczak

Magister psychologii oraz Magister pracy socjalnej.
Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień PARPA.